Kancelaria Adwokacka

Adwokat Sylwia Lisowska

Specjalizacje

Mobirise

PRAWO KARNE

- obrona oskarżonych w procesie karnym lub w sprawach o wykroczenia
- reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
- reprezentacja w postępowaniach wykonawczych

Mobirise

PRAWO RODZINNE

- prowadzenie spraw o rozwód
- prowadzenie spraw o alimenty
- prowadzenie spraw o separację
- prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego
- ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa
- ustalenie kontaktów z dzieckiem

Mobirise

ODDŁUŻANIE I UPADŁOŚĆ

- pomoc w zakresie  restrukturyzacji zobowiązań
- pomoc w przygotowaniu wniosku o upadłość
- prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowych

Mobirise

MEDIACJE

Mediacja to sztuka porozumienia dwóch osób za pośrednictwem trzeciej osoby (mediatora). Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji
- w sprawach karnych
- w sprawach rodzinnych
- w sprawach gospodarczych
- w sprawach cywilnych

Mobirise

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Dochodzimy odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Przykładowe zdarzenia, w których możemy Państwu pomóc:

- wypadek komunikacyjny
- błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej
- wypadek przy pracy
- wypadek, którego konsekwencją był uszczerbek na zdrowiu
- śmierć najbliższych
- w innych sytuacjach

Mobirise

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego
- pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
- reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
- doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Mobirise

PRAWO GOSPODARCZE

- bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej
- opracowywanie opinii prawnych
- kompleksowe doradztwo prawne dla prowadzących działalność
- przygotowywanie umów handlowych
- rejestracja spółek prawa handlowego
- reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami
- pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, itp.

Mobirise

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

- polubownie, etap przedsądowy
- postępowanie sądowe
- postępowanie egzekucyjne
- restrukturyzacja zadłużeń

The website was designed with Mobirise